หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครงาน > ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ต้้งแต่วันที่ 3 ส.ค.-24 ส.ค.2565 สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ต้้งแต่วันที่ 3 ส.ค.-24 ส.ค.2565 สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2022-07-22 13:46:25