Home > Announcement > caree > ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงแรมแก้วเจ้าจอม ฯ
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงแรมแก้วเจ้าจอม ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2022-06-29 15:19:01