หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล (ศปก.อ.พุทธมณฑล)
นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล (ศปก.อ.พุทธมณฑล)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-05-20 14:43:22

(บ่ายวันนี้) ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล (ศปก.อ.พุทธมณฑล) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม  ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมเรื่อง“แจ้งแนวทางการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” กลุ่มเป้าหมายอำเภอพุทธมณฑล โดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป