หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา > ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลดค่าเทอม 20% ในภาคเรียนที่1/2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี คืนค่าแท็บเล็ต(นักศึกษา ชั้นปีที่1/2564)
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลดค่าเทอม 20% ในภาคเรียนที่1/2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี คืนค่าแท็บเล็ต(นักศึกษา ชั้นปีที่1/2564)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-23 11:05:45

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลดค่าเทอม 20% ในภาคเรียนที่1/2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) 

ทุกชั้นปี คืนค่าแท็บเล็ต(นักศึกษา ชั้นปีที่1/2564)