หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบนโยบายผู้บริหารใหม่และถือโอกาสมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบนโยบายผู้บริหารใหม่และถือโอกาสมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-02 16:28:19

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบนโยบายผู้บริหารใหม่

และถือโอกาสมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

            (วันนี้) 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบนโยบายผู้บริหารใหม่ และถือโอกาสแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ แด่ผู้รักษาราชการแทนคณบดี 3 วิทยาลัย  คือ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัย การจัดการอุตสาหกรรมบริการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 วิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา