หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ของกองกลาง ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางมาตรการป้องกัน covid-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมที่ใกล้จะเปิดในเร็วๆนี้
24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ของกองกลาง ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางมาตรการป้องกัน covid-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมที่ใกล้จะเปิดในเร็วๆนี้

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-14 14:49:05

      24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ของกองกลาง ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางมาตรการป้องกัน covid-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมที่ใกล้จะเปิดในเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา