หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 42564 และระบบประชุมออนไลน์ Google Meet
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 42564 และระบบประชุมออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-09 15:01:57

     5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 4/2564  และระบบประชุมออนไลน์ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5  อาคาร 31