หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา > กองพัฒนานักศึกษา ห่วงใย นักเรียน รร.สาริต และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่พักอาศัยอยู่ภายในรัศมี 5 กม. ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ใฟใหม้โรงงาน ช.กิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
กองพัฒนานักศึกษา ห่วงใย นักเรียน รร.สาริต และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่พักอาศัยอยู่ภายในรัศมี 5 กม. ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ใฟใหม้โรงงาน ช.กิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-08 14:43:41

            กองพัฒนานักศึกษา ห่วงใย นักเรียน รร.สาริต และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่พักอาศัยอยู่ภายในรัศมี 5 กม. ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ใฟใหม้โรงงาน ช.กิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ                                                                       ติดต่อเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ 0081-8186626 (พี่เพ้ง) 0082-6959424 (พี่แพร) 02 -1601354 (งานกองทุนพัฒนานักศึกษา)หรือ https://www.facebook.com/ssru.stu