หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายใต้การจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย “เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ”
สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายใต้การจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย “เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-09 15:13:53

      ๙ เมษายน ๒๕๖๔  ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายใต้การจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย “เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ” ณ บริเวณโถงด้านหน้าสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม อาคารโลจิสติกส์ ๑