หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา > เเจ้งการประชุมสำหรับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2543)
เเจ้งการประชุมสำหรับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2543)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-07-10 15:33:00

เเจ้งการประชุมสำหรับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2543)

ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตั้งเเต่เวลา 09.00-18.00 น.

ณ ห้องประชุม 4-201 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร   

** พร้อมทั้งกรอกแบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) และผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ได้ที่.... https://forms.gle/oR2oBNR5b6jNgLpGA หรือ QR CODE ตามเเนบ