หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-05-20 14:45:13

(เช้าวันนี้) ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet