หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔" ประชุมผ่านระบบออนไลน์
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔" ประชุมผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-05-20 14:40:01

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม   พร้อมด้วยคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔" ประชุมผ่านระบบออนไลน์