หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา > ช่องทางการชำระค่าลงะเบียนล่าช้า ของนักศึกษษารหัส 59-63 โอนชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 131-307123-3 ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา มาที่ FACEBOOK กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอการตรวจสอบการโอนเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
ช่องทางการชำระค่าลงะเบียนล่าช้า ของนักศึกษษารหัส 59-63 โอนชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 131-307123-3 ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา มาที่ FACEBOOK กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอการตรวจสอบการโอนเงินและออกใบเสร็จรับเงิน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-13 16:40:29

           ช่องทางการชำระค่าลงะเบียนล่าช้า ของนักศึกษษารหัส 59-63 โอนชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 131-307123-3 ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา มาที่ FACEBOOK กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอการตรวจสอบการโอนเงินและออกใบเสร็จรับเงิน