หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม หารือแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาตของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID-19)
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม หารือแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาตของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID-19)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-20 09:50:53

     รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาตของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)