หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (เช้าวันนี้​) 18 พฤษภาคม​ 2564​ ​ นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ​ 5 ปี​(พ.ศ.2565​- 2569)และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565​ ครั้งที่​ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์​ Google mee
(เช้าวันนี้​) 18 พฤษภาคม​ 2564​ ​ นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ​ 5 ปี​(พ.ศ.2565​- 2569)และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2565​ ครั้งที่​ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์​ Google mee

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-14 11:16:29

              (เช้าวันนี้) 18 พฤษภาคม 2564  นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2565- 2569)และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google meet โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม