หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-23 10:51:58

          22 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม นำทีมงานเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ภาวะปกติ