หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วนคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔" ประชุมพร้อมกันผ่านออนไลน์
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วนคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔" ประชุมพร้อมกันผ่านออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-05-20 14:59:26

     ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วนคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔" ประชุมพร้อมกันผ่านออนไลน์