หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา > งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2019-08-27 11:02:24

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

➡️ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 - 4 (รหัสนักศึกษา 61 - 59 ) ⬅️(เฉพาะผู้กู้ยืมที่เรียน ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม และ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม) ผู้กู้ยืมไม่ต้องจองรอบในระบบจองออนไลน์

Download