หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (บ่ายวันนี้) 28 มิถุนายน 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับ กลุ่ม KM บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ กลุ่มองค์ความรู้การบริหารสำนักงาน
(บ่ายวันนี้) 28 มิถุนายน 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับ กลุ่ม KM บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ กลุ่มองค์ความรู้การบริหารสำนักงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-14 14:50:56

                  (บ่ายวันนี้) 28 มิถุนายน 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับกลุ่ม KM บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ กลุ่มองค์ความรู้การบริหารสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้กับบุคลากรเพื่อนำเเนวทางไปปฏิบัติงานให้ดีเเละนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรเเกรม GOOGLE MEET