หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา > องค์ความรู้เกี่ยวกับเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณทางเดินภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
องค์ความรู้เกี่ยวกับเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณทางเดินภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-05-01 09:54:44

                 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน รวมถึงบุคคลทั่วไปและในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณทางเดินภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลไปได้ด้วยดี จึงขอเชิญตอบแบบสอบถามตามลิ้งค์ที่แนบนี้หรือ QR CODE ในภาพ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการต่อไป

 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSePAyrtUviRho--8L…/viewform