คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานhttps://nkpt.ssru.ac.th/announcement/view/nkpt8703

คำร้องๆ-1.png