หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครงาน > ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง พ่อครัว / แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา ต้้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-17 ส.ค.2565 สังกัดโรงแรมแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง พ่อครัว / แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา ต้้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-17 ส.ค.2565 สังกัดโรงแรมแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2022-07-22 16:05:25