หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา
เกี่ยวกับนักศึกษา

ขั้นตอนการคืนค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายการสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ (Tablet) ให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขั้นตอนการคืนค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายการสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ (Tablet) ให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคเ ...
2021-07-23 11:05:54
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 21(63) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
      การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา  ประจำปีการศ ...
2021-07-13 16:34:03
เเจ้งการประชุมสำหรับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2543)
เเจ้งการประชุมสำหรับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ที่ต้องการทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.25 ...
2020-07-10 15:33:00
ข่าวย้อนหลัง