หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 5 เมษายน 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (JD) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32
5 เมษายน 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (JD) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-09 15:06:09

     5 เมษายน 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (JD) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32


Download