หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา > นักศึกษาที่ต้องการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาที่จะขึ้นชั้นปีที่ ๒ – ปี ๔
นักศึกษาที่ต้องการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาที่จะขึ้นชั้นปีที่ ๒ – ปี ๔

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2019-08-15 16:00:25

นักศึกษาที่ต้องการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาที่จะขึ้นชั้นปีที่ ๒ – ปี ๔ (ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี) ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถติดต่อยื่นเอกสารได้ ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม และ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ โถงหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม อาคารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ๑