หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา > นักศึกษาที่ต้องการขอเลื่อนสอบรายวิชา GE (สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์) สามารถติดต่อขอยื่นเอกสารคำร้องได้ที่ One Stop Service ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ภายในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นี้
นักศึกษาที่ต้องการขอเลื่อนสอบรายวิชา GE (สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์) สามารถติดต่อขอยื่นเอกสารคำร้องได้ที่ One Stop Service ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ภายในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นี้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2019-04-03 15:16:42

   นักศึกษาที่ต้องการขอเลื่อนสอบรายวิชา GE (สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์) สามารถติดต่อขอยื่นเอกสารคำร้องได้ที่ One Stop Service ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ภายในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นี้